Medlemsskab

Vestjysk Billard tilbyder alle sine nye medlemmer, eller klubber, et
anderledes medlemskab.


Et medlemskab som er baseret på medbestemmelse, medindflydelse,
nærhedsdemokrati, og hvor nærhed ikke kun er tomme ord, men også er en
virkelighed, når det gælder.


Vestjysk Billard Union er en sammenslutning af over 75o medlemmer fordelt
på 23 billardklubber i Vestjylland, og vi har valgt at fastholde vor egen
selvstændighed, samt bibeholde det netværk og den nærværd, som vi har
skabt igennem alle årerne. Andre har måske valgt en anden løsning for deres
medlemmer, som kunne være mere ensrettet og centralistisk.


ER I klubben, som evt. sammen med andre klubber, har lyst til at prøve
noget nyt og et anderledes billard-medlemsskab, - så kontakt os i VBU. Vi
kan med stor sandsynlighed skabe turneringer, efter netop jeres ønske og i
jeres nærområde.


Et vis forbeholde skal dog ses i det antal tilmeldte klubber i den geografiske
beliggenhed, eller andre begrænsninger som klubben måtte være underlagt
Vestjysk Billard Klub kontakter gerne jeres/din klub, eller vi kan i fællesskab
skabe en kontakt mellem jer og os, hvis et medlemskab af Vestjysk Billard
Union kunne have jeres interesse. Hør forskellen, og spørg allerede nu de
klubber, som allerede er medlemmer af VBU, og hør deres mening.


Kontakt os på Mobil 20327352 eller på mail til bestyrelsen,
Vi hører gerne fra Jer
Thorkil Lindvig, formand VBU